Update 18 juni 2021,

Les aanbod is voorlopig nog opgeschort. Planning is om in september in Wageningen wekelijks op dinsdagavond te dansen. Meer info volgt.